Αντίσταση Πλυντηρίου Ariston 1950W / 22cm με θερμοασφάλεια

10.01.63.22
0,00 €
με ΦΠΑ

Αντίσταση Ariston, Ardo, Whirlpool, Merloni

με θερμοασφάλεια

1950W / 220V
Ψ8mm / 22cm

- 042018, 657407, 029748  Ariston
- 524006202, 998003301, 524005201  Ardo
- 9980004300, 524006201, 524006200  Ardo
- 481925928799, 481925928893, 481225928822 Whirlpool

10.01.63.22

Συγκεκριμένοι κωδικοί