Διακόπτης Επιλογέα Φούρνου Candy / 6 Θέσεων

21.10.83.14
0,00 €
με ΦΠΑ

Διακόπτης Επιλογέα Φούρνου Delonghi

6 Θέσεων (5+0)
5+4 Επαφές

 - 91204784 Candy
 - 4626866818 (46.26866.818) EGO
 - 860501 Gottak

 - 050030 Delonghi

Candy: CI42123EGX, F141MUK, F141WUK, F2411MUK, F2411WUK, F3311MUK, F3311WUK, FCL614AV, FCL614GH, FCL614PI, FCL614RA, FHP3147X, FL235N, FL235W, FL501N, FL501W, FL501X, FL5021N, FL502N, FL502W, FL502X, FLC60X, FO0VF2651W, FOCI110N, FOCI110W, FOCI310N, FOCI310S, FOCI310W, FOCI330N, FOCI330W, FOFL205N, FOFL205W, FOFL235N, FOFL235W, FOFZ100N, FOFZ100W, FOFZ3101EW, FOFZ3101W, FOFZ310EN, FOFZ310N, FOFZ310W, FOOVC2451M, FOOVC2451W, FOOVC245M, FOOVC245W, FOOVF2151W, FOOVF215M, FOOVF215W, FOOVF2451BL, FOOVF2451GF, FOOVF2451M, FOOVF2451W, FOOVF245BL, FOOVF245GF, FOOVF245M, FOOVF245W, FOOVF265M, FOOVF265W, FOOVS1051W, FOOVS105M, FOOVS105W, FOOVS951W, FOOVS95M, FOOVS95W, FOR1001GH, FOR1001SD, FOR1003SD, FOR2412MUK, FOR2412WUK, FOR3401FRW, FOR3403AM, FOR3403GHE, FOR3403SDE, FOR3403TE, FOR340AM, FOR340AME, FOR340FRGH, FOR340FRTF, FOR340GH, FOR340GHE, FOR340SD, FOR340SDE, FOR340TF, FP52XV, FPP206X, FPP209X, FPP405X, FPP5021N, FPP5021W, FPP5021X, FPP502N, FPP502W, FPP502X, FST2471N, FST2471W, FST2471X, FST247N, FST247W, FST247X, FST249X, FZ310NISR, R1003GH, R100TF, R2411MUK, R2411WUK, R3403GH, R3403SA, R3403SD, R3403TF, UCCI3101DW, UCCI3101W, UCCI310DN, UCCI310DS, UCCI310DW, UCCI310EN, UCCI310EW, UCCI3301W, UCCI330EN, UCCI330ES, UCCI330EW, UCCI42063N, UCCI42063W, UCCI42063X, UCCI4206N, UCCI4206W, UCCI4206X, UCCI42123GX, UCCI42123N, UCCI42123NE, UCCI42123W, UCCI42123WE, UCCI42123X, UCCI42123XE, UCCI4212N, UCCI4212NE, UCCI4212W, UCCI4212WE, UCCI4212X, UCCI4212XE, UCCI542EN, UCCI542EW, UCCI542N, UCCI542W, UCCI642EX, UCCI642X, UCCI96DN, UCCI96DS, UCCI96DW, UCFLC60N, UCFLP5011X, UCFLP501W, UCFLP501X

GASFIRE: FOFX1020MT, GS200NX

Hoover:  HOC024X

Iberna: FI1103N, FI1103X, FI610X, RI1103GH, SFI501N, SFI501X

Kelvinator: FOFK3030M, FOFK3030W, UCCIK303M, UCCIK303W

LAMONA: HJA3320, LAM3300

Otsein: FOOTS80M, FOOTS80W

Rosieres: FC31611IN, FC3162INIL, FOF110N, FOF110S, FOF110W, FOF123IN, FOF123PN, FOF123RB, FOF140FRN, FOF140FRW, FOF141RUGH, FOF141RUSD, FOF143IN, FOF143PN, FOF143RB, FOF144IN, FOF144PN, FOF144RB, FOF3103N, FOF3103W, FOF310N, FOF310S, FOF310W, FOF311FRX, FOF311X, FOF311XISR, FOF330FRN, FOF330FRS, FOF330FRW, FOF330S, FOF330W, FOF330WISR, FOF340FRN, FOF340FRW, FOF961W, FOFC3161IN, FOFI10201IN, FOFI10201PN, FOFI10201RB, FOFI1020MTN, FOFI1020MTW, FOFI10291IN, FOFI10291RB, FOFI10401IN, FOFI10401PN, FOFI10401RB, FOFI1103W, FOFR20203IN, FOFR20203PN, FOFR20203RB, FOFR2020IN, FOFR2020PN FOFR2020RB, FR20203INIL, FR20293INIL

 

61L (C610DA003X)
8644RX (C6N0DL017X), 8644W (C6N0DL004W), 8644X (C6N0DL005X)
8C2MF4W (C5N0DL001W),
A1026G (C1T0DA001X, C1T0DA002X),
CM6AR (F6E0DL033R), CM6AV (F6E0DL032V), CM6B (F6E0DL029W), CM6CF (F6E0DL030T), CM6AR (F6E0DL003R), CM6AV (F6E0DL002V), CM6B (F6E0DL004W), CM6CF (F6E0DL005T),
D926GII (C9T0DA001X), D926GWF (C9T0DA002X), DE60PS (F6E0DA035X), DE61GW (C6N0DA009X, C6N0DA010X), DE91GW (C9S0DA007X, C9S0DA005X), DE91GW1 (C9S0DA011X), DE926GWF (C9T0DA003X, C9T0DA004X), DEF605E (C6N0DA012X), DEF605E (C6N0DA101X), DEF605GW (C6N0DA011X, C6N0DA100X), DEF905EX1 (C9S0DA105X), DEF905GW (C9S0DA014X), DEF905GW1 (C9S0DA101X, F6E0DL036H), DEF905GWX1 (C9S0DA106X), DEF9085DGW (C9T0DA100X, F6E0DL005T)
DEMA664 (C660DL011A), DEMB664 (C660DL012C), DEMK9642B (C9UDDL002O), DEMK965B (C9UDDL008O), DEMR664 (C660DL019R), DEMW654 (C65DDL005W), DEMW664 (C660DL013W), DEMW9642B (C9UDDL001W), DEMW564 (C5N0DL005W), DEMW855 (C85DDL004W), DEMW965 (C9EDDL002W), DEMW965B (C9UDDL003W), DEMX664 (C660DL010X, C660DL007X), DEMX765 (C760DL001X, C760DL002X), DEMX9642B (C9UDDL005X), DEMX654 (C65DDL006X), DEMX664V (C660DL014X), DEMX855 (C85DDL003X), DEMX965 (C9EDDL001X), DEMX965B (C9UDDL006X),
DEX664 (C6N0DL075X),
DLYPB6 (FF70DX017W), DLYPB6.1 (FF70DL138W), DLYPM6.1 (FF70DL142N, F6E0DL041X), DLYPN6 (FF70DX016H), DLYPN6.1 (FF70DL139H), DLYPX6 (FF70DX015X), DLYPX6.1 (FF70DL140X)
DMA6 (F6E0DL007X, F6E0DL025X), DMA6X (F6E0DL041X), DMB6 (F6E0DL013W), DMV6 (F6E0DL042X), DMW6 (F6E0DL070W), DMW664 (C660DL015W), DMW664V (C6N0DL074W), DMX664 (C660DL016X), DMX664V (C6N0DL073X)
DYPB6 (FF70DX008W), FM9A6 (F9E0DL001X), FMA6/1 (FF70DL147X, F6E0DL043X), FMB6 (FF70DL145W), FMB6/1 (FF70DL149W), FMN6 (FF70DL144H), FMN6/1 (FF70DL148H), FMVA6 (FF70DL143X), FMVA6/1 (FF70DL146X), FSVA6 (FF70DX132X), H8644X (C6N0DL020X)
L61GW (C6N0DA004X), L61II (C6N0DA001X), L61L (C610DA007X),
L91GW (C9S0DA008X),
LMFB664 (C610EL413W), LMFI664 (C610EL414X), LMFM (FF70DA004X), LMFS (FF70DA007X), LMFS60 (F6E0DA013X,F6E0DA011X), LMFSI (FF70DA013X), LMFSII (F6E0DA001X), LMFW (FF70DA006W), LMFW60 (F6E0DA010W), LMFWI (FF70DA012W), LMFWII (F6E0DA002W, F6E0DA006W,F6E0DA004W)
M92X (C9T0DL001X),
MFS (FF70DA002X), MFW (FF70DA001W), MQ162X (C1T0DL001X)
NFMA6 (F6E0DL043X), NFMB6 (F6E0DL055W), NFMN6 (F6E0DL054H)
PEMA664C (C660DL020A, C660DL017A), PEMA965C (C9EDDL005A, C9EDDL006A), PEMB664C (C660DL018C, C660DL021C), PEMX166GHIT (C1T0DL002X), PEMX166/1GHIT (C1T0DL004X), PEMX965/1T (C9T0DL004X), PEMX965T (C9T0DL002X), PMA6 (F6E0DL008X, F6E0DL018X), PMA6X (F6E0DL040X), PMA6PPX (F6E0DL050X), PMAN6 (F6E0DL061A)
SMA6 (F6E0DL010X), SMA6/1 (F6E0DL035X), SMN6 (F6E0DL072H), SMN6DAL2002 (F6E0DL011H), SMN6/1 (F6E0DL036H), SPA6 (FF70DX010X, FF70DL148H), SPA6PRO (FF70DL137X), SPA6.1CAT (FF70DL141X), SPB6CE (FF70DL090W), SPN6CE (FF70DL089H), SPN6 (FF70DL088H)
TEMW564V (C5N0DL002W), TEMW664/1A (C6N0DL058W), TEMW664A (C6N0DL028W, F6E0DL035X), TEMW965AB (C910DL006W), TEMX664A (C6N0DL029X),
YEMX664 (C660DL009X, C660DL005X), YEMX664V (C660DL006X), YEMX9642B (C9U0DL003X), YEMX965 (C9E0DL010X), YEMX965B (C9U0DL002X, C9U0DL005X)
YMA6 (F6E0DL044X), YMA6P (F6E0DL048X), YMN6 (F6E0DL045H)

 

 

21.10.83.14

Συγκεκριμένοι κωδικοί